Certifieringar

Vi vill jämföra oss med andra i vårt arbete. Hur ska du annars kunna ta våra påstående på allvar? Därför har vi certifierat vår verksamhet och våra produkter genom olika tredjepartsaktörer. Inom hållbarhetsarbete finns utmaningar med Green Claims - påståenden olika aktörer gör som är svåra att förstå och kontrollera. Vi är noga med att inte påstå någonting utan att kunna underbygga det, antingen med fakta eller via en objektiv extern aktör.

EU tar tag i green claims
Att EU börjat syna just Green Claims ser vi positivt på. Bakgrunden till att EU undersöker frågan är just mängden vaga påståenden om hållbarhet som är svåra att bekräfta. Mycket handlar om greenwashing och enligt EUs undersökningar är upp till 40 % av de Green Claims man synat ogrundade. Över hälften av påståendena i undersökningen saknade tillräcklig information för kunna föra en träffsäker bedömning av påståendet.

Vi står inte still

För oss är hållbarhetsarbetet ständigt pågående. Nedan kan du se vilka certifieringar vi har i dag, men vi kommer inte stanna här. Vi håller oss uppdaterade för att följa utvecklingen och ge dig så mycket insyn och trygghet i vårt hållbarhetsarbete som möjligt.

 


 

 

ISO 9001

Det här certifieringen är knuten till hur vi inom företaget arbetar för att ständigt förbättra och anpassa vår verksamhet för att möta dina behov som kund. Tack vare certifieringen och dess sju principer har vi en tydlig struktur för hur vi arbetar. Vi gör också uppföljningar för att lära oss och utvecklas kontinuerligt. 

De sju principerna i ISO 9001:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering
     


ISO 14001

Här är fokuset miljöledning och standarden innebär att vi har ett miljöledningssystem som hjälper oss att förbättra vårt miljöarbete. Tack vare ISO 14001 har vi ett aktivt miljöarbete som syftar till att hela tiden förbättra vår miljöpåverkan. Det sker på flera sätt, bland annat genom att vi strävar efter att minska resursanvändningen, effektivisera vår energikonsumtion och transport. Det största värdet är samtidigt att vi minskar belastningen på miljön.


ISO 45001

Vi värnar om våra medarbetare och de ska känna sig trygga hos oss. ISO 45001 är en standard för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och innebär att vi har ett system för att säkerställa, förbättra och följa upp. Den innebär att vi arbetar för säkrare och hälsosammare arbetsförhållanden med inställningen att hela tiden bli bättre.


Amfori / BSCI

Vi är medlemmar i Amfori / BSCI, som samlar över 2 400 återförsäljare, importörer, varumärken och organisationer från fler än 40 länder. Syftet är att samverka för att göra vår globala inköpsstrategi mer robust och hållbar.


Chem Act

Genom vårt medlemsskap i Chem Act får vi uppdateringar om farliga kemikalier och support med att säkerställa att sådana inte används i någon del av vår försörjningskedja.


FTI

Det är vårt ansvar som producent att betala avgift för återvinningen av våra förpackningar. FTI samlar in, fraktar och återvinner eller återanvänder de förpackningar som vi tillfört den svenska marknaden.


OEKO-TEX® Made in Green

Den här produktmärkningen innebär att produkten är framtagen i miljövänliga anläggningar och under socialt ansvarfulla arbetsförhållanden. När du ser det här märket kan du också vara trygg med att produkten har testats för farliga ämnen. För att få märka en produkt med Made in Green måste produkten vara fullt spårbar, vilket är en garanti för att du får det du betalar för. Märkningen rör textil- och läderprodukter.


OEKO-TEX® Standard 100

Standard 100 betyder att produkten som bär märkningen har testats för skadliga ämnen. Det är en av världens mest välkända standarder och står för förtroende och säkerhet. Processen för att certifiera en produkt är grundlig och vartenda material testas noggrant.