Franzéns är ett grossistföretag med inriktning på import och försäljning av textilier för sov- bad- och köksmiljöer. Vi jobbar med våra egna varumärken och sätter pris och kvalitet högt på dagordningen.

Kvalitet för oss innebär inte bara produkter av hög kvalitet utan också en riktigt bra service till våra kunder. Vi jobbar därför alltid för att hitta den bästa lösningen för båda parter. 

Vårt fokus i kvalitet- miljö- och arbetsmiljöarbetet ligger inom följande områden:

  • Transporter - Logistiklösningar för att minska miljöpåverkan från varje levererad produkt till kund.

  • Lagerhantering - Baserar sig på modern teknik med ergonomi och säkerhet som ledstjärnor.

  • Inköp - Vi söker alltid efter den bästa helhetslösningen för båda parter genom att kombinera volym med produktkvalitet. Alla inköp skall vara genomtänkta med hänsyn tagen till kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi jobbar med förbättringar inom alla områden genom ett förebyggande arbete tillsammans med våra kunder och medarbetare, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller för oss. Inom arbetsmiljön jobbar vi för att förebygga alla typer av skador och ohälsa och genom samråd skapar vi en attraktiv arbetsplats.

Vi utbildar vår personal löpande och vid behov våra kunder för att driva utvecklingen framåt och öka medvetenheten, det är viktigt att både vi och våra kunder trivs och utvecklas. 

Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö och dessutom genererar en hög kvalitet som är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.


Skene den 20 januari 2019

Tommy Franzén, VD Franzéns Textil AB